Vered Rosen, Interior Designer
Newton, MA
vered@veredrosendesign.com

617-584-9965
Remodeling and Home Design  Remodeling and Home Design  Remodeling and Home Design
 
 

 
          
 
SPACES WITHIN REACH

interior design services 
   
 
           
 617-584-9965, Newton, MA 
      

    

Remodeling and Home Design

     

   Pinterest